Nieuws Vijverwijk Klimaatrobuust

Om u als bewoner op de hoogte te kunnen houden van het proces en de ontwerpen in het project Vijverwijk gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Nieuws

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de Vijverwijk.

Met dit bericht willen we u laten weten dat het ons helaas niet lukt om eind februari de definitieve ontwerpen aan u aan te leveren.

Voor het gehele plangebied van de Vijverwijk wordt onderzoek gedaan naar de bodemopbouw en de grondwaterstanden. De resultaten worden gebruikt om te komen tot een passend ontwerp voor de nieuwe ondergrondse waterafvoer. 

Op dinsdag 13 en woensdag 14 december hebben we voor alle straten een ontwerpsessie gehad. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid en het meedenken.

U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor de werksessie van uw straat of straatcluster. We hebben al wat aanmeldingen ontvangen. Heeft u zich nog niet aangemeld?

Er zijn extra datums beschikbaar om een afspraak te maken met de afkoppelcoach. Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Dan kunt u dit nu alsnog doen.

De ontwerpers hebben hun best gedaan om met uw inbreng uit de eerste ontwerpsessie nieuwe ontwerpen te maken. Voor enkele straten zijn twee varianten getekend als daar aanleiding voor was. De ontwerpen staan op uw stratenpagina en lichten we ook toe tijdens de ontwerpsessie.

U kunt zich, als bewoner van de Vijverwijk, inschrijven voor een afspraak voor een advies aan huis. De afkoppelcoach, Elke Blänsdorf, komt bij u langs en jullie kijken samen op welke manier afkoppelen mogelijk is in uw tuin.

Het project Vijverwijk Klimaatrobuust wordt uitgebreid met het straatcluster Deken Franssenstraat 1-22 en Burgemeester Völkerstraat. Onlangs heeft de gemeente een bijeenkomst gehad met de bewoners van beide straten en zij hebben zorgen geuit over de manier waarop de waterhuishouding is ingericht in 2013.

Op dinsdag 18 oktober is de eerste werksessie geweest voor het project ‘Vijverwijk klimaatrobuust’ en op deze avond zijn de eerste ontwerpopties gepresenteerd. Voor alle straten zijn meerdere opties getekend. Dit zijn geen definitieve ontwerpen, maar mogelijke opties voor de inrichting van uw straat. 

Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Aanmelden nieuwsbrief

vijverwijk
2929