Achtergronden

Hoe gaan we werken? (Proces)

Iedere straat heeft een eigen pagina op deze website. Op de pagina plaatsen we steeds alle tussen- en eindproducten. U kunt de pagina gebruiken om met elkaar te overleggen. Daarnaast organiseren we verschillende fysieke bijeenkomsten waar u samen met de ontwerpers aan de slag gaat voor uw straat. 

Er zijn drie soorten werkstappen

  1. Er zijn werkstappen die u als straat zelf doet
  2. Er zijn werkstappen waarin informatie verwerkt wordt door onze ontwerpers
  3. En er zijn werkstappen die u als straat samen met de ontwerpers doet  

In onderstaand schema ziet u de werkstappen op een rij. Alle overleggen zijn steeds met één of enkele straten. 

Tijdbalk met daarin het proces zoals beschreven op de pagina gevisualiseerd.

Collectieve startbijeenkomst

We zijn op 21 september van dit jaar gestart met een algemene bijeenkomst, waarvoor u allen was uitgenodigd. Zeker 50 mensen uit de wijk waren daarbij aanwezig. In de startbijeenkomst is het proces toegelicht, de randvoorwaarden waarbinnen we ontwerpen gaan maken, de planning en de projectwebsite. De presentatie van deze avond is terug te vinden bij nieuws. Na de plenaire presentatie is binnen de verschillende straatclusters een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon wordt, later in het proces, gebruikt om informatie op te halen of te verspreiden.

 

Ontwerpsessie 1

Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseren we een ontwerpsessie per straatcluster. Tijdens die bijeenkomsten bespreken we de eerste schetsen. Deze werksessie vindt plaats op het gemeentehuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Anita Timmermans.

In onderstaand schema kunt u zien hoe laat uw straatcluster aan de beurt is. De indeling van de straatclusters ziet u op het kaartje in deze brief. Let goed op de tijden van de verschillende straatclusters.

Straatcluster

Tijd

1. Vijverweg

19.00 – 20.30 uur

2. Dr. Van de Voortsingel, Burg. Eliënsstraat en Dr. Verbeeksingel

20.30 – 22.00 uur

3. Secretaris de Visserstraat en Burg. Van Lithstraat

19.00 – 20.30 uur

4. Burg. Van Roijstraat en Deken Franssenstraat (nr. 24 - 32, 19 - 21)

20.30 – 22.00 uur

 

Informatieverwerking

Wij maken van alle straten een voorlopige ontwerpschets en plaatsen ze op de website.

 

De straat aan zet

U bespreekt de schets met uw straat, geeft aan wat er wel en niet bevalt en/of komt met voorstellen.

 

Ontwerpsessie 2

In een fysiek werkoverleg op woensdag 14 december 2022 bespreken we de gewenste aanpassingen.

 

Informatieverwerking 

We maken voor alle straten een concept definitief ontwerp en plaatsen dat op de website en versturen het per post aan alle bewoners. 

 

De straat aan zet

U bespreekt het plan en beoordeeld of het zo goed is. Kleine aanpassingen geeft u door via de contactpersoon/mail of website. 

 

Informatieverwerking 

Nu maken we voor alle straten het definitieve plan en plaatsen dat op de website en versturen het per post aan alle bewoners. 

vijverwijk
2929