Nieuws Vijverwijk Klimaatrobuust

Om u als bewoner op de hoogte te kunnen houden van het proces en de ontwerpen in het project Vijverwijk gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Nieuws

Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de Vijverwijk. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u online bekijken! Ook kunt u het beplantingsplan bekijken en uw reactie geven. U kunt reageren tot en met 24 april.

Tijdens verschillende sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. In meerdere sessies hebben we, op basis van één of meerdere schetsen, ontwerpen en visualisaties, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. 

Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

Bekijk het definitief ontwerp en geef een reactie op het beplantingsplan! 

We nodigen u uit om het definitieve ontwerp en het beplantingsplan van Vijverwijk klimaatrobuust te bekijken. Via de stratenpagina’s is per straatcluster het definitieve ontwerp en beplantingsplan te zien. 

U kunt hier het definitieve ontwerp en beplantingsplan voor de gehele Vijverwijk bekijken. 

U kunt via de website reageren op het beplantingsplan bij het desbetreffende straatcluster.

Of u kunt ook een individuele reactie sturen naar Anita Timmermans. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 24 april 2023.

Vervolg

Op basis van uw reacties passen de ontwerpers het beplantingsplan aan, waar dat nodig is en stellen we het ontwerp vast. Hierna beginnen we met de uitwerking van de contractstukken ten behoeve van de uitvoering.
De definitieve tekeningen publiceren we op de website, zodat u weet wat er met uw reactie gedaan is. Zodra de tekeningen op de website staan, informeren wij u daarover met de digitale nieuwsbrief.
 
Op basis van het definitieve ontwerp zal de komende maanden de contractvoorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden worden uitgevoerd en benodigde vergunningen worden aangevraagd.
 

Overig

In week 14 (deze week) en week 15 (volgende week) worden bodemonderzoeken en draagkrachtproeven (met een sondeerwagen) uitgevoerd in de Vijverwijk. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Gerrit Hasperhoven, projectleider van de gemeente Meierijstad.

|

Aanmelden nieuwsbrief

vijverwijk
2929