Nieuws Vijverwijk Klimaatrobuust

Om u als bewoner op de hoogte te kunnen houden van het proces en de ontwerpen in het project Vijverwijk gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Nieuws

Onderzoek naar bodemopbouw en grondwaterstanden

Voor het gehele plangebied van de Vijverwijk wordt, al enige tijd, onderzoek gedaan naar de bodemopbouw en de grondwaterstanden. De resultaten worden gebruikt om te komen tot een passend ontwerp voor de nieuwe ondergrondse waterafvoer. 
Voor de Deken Franssenstraat en de Burgemeester Volkerstraat wordt ook onderzoek gedaan naar de werking van het huidige waterbergende funderingspakket. 
 
De metingen voor de grondwaterstanden worden uitgevoerd door Avallo Advies. Ze zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van metingen en onderzoek op het gebied van bodem en water.
 
Via deze link komt u terecht op een portaal van De Watermeter. U ziet de peilbuizen onder elkaar staan voor de Vijverwijk. U kunt boven de grafiek klikken op 'Kaart'. Op de kaart geeft elk bolletje een peilbuis weer. In de Vijverwijk zijn 12 peilbuizen geplaatst. U kunt klikken op de bolletjes. Als u klikt op 'Toon metingen', dan ziet u de actuele waterstand per peilbuis. Let op: de link is aangepast op maandag 30 januari, de onderliggende data is hetzelfde maar op deze manier is het bruikbaarder en overzichtelijker.
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

vijverwijk
2929