Let op!

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds de bekendmaking van het ontwerp op 4 april 2023. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. Bekijk hier het definitieve plan voor de hele wijk.

Straatcluster 4: Burg. Van Roijstraat, Deken Franssenstraat (nr. 24 t/m 32, 19 t/m 21)

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

Vorig jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  
 
Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

U kunt reageren op het beplantingsplan tot en met 24 april.

 

Uitgangspunten Deken Franssenstraat 

 • De rijbaan blijft 5,20m en tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • Op de kruisingen met de Burg. Schrevensingel en de Secr. de Visserstraat komen plateaus als snelheidsremmer. 
 • De kruising met de Burg. van Roijstraat krijgt een nieuwe, meer natuurlijke, aansluiting op de Deken Franssenstraat.
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers, op de hoeken zonder plateau komen verlaagde oversteekplekken.
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • Het trottoir en opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Aan de westzijde komt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bestaande bomen. 
 • Aan de oostzijde grenst een brede groenstrook direct aan de kavelgrenzen. In de groenstrook komt onderbeplanting onder de bestaande bomen met een nieuwe boom. 
 • De uitrit aan de oostzijde wordt volledig uitgevoerd in trottoirtegels. Bij de woning komt een duidelijke oversteekplek naar de westzijde. 
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.

Uitgangspunten bij het pleintje

 • Het pleintje wordt groener doordat het groen richting de woningen aan de oostzijde doorgetrokken wordt. Daar komt enkel een trottoir langs de woningen en het groen.
 • De opritten blijven bereikbaar. 
 • De opritten worden voor een deel uitgevoerd in grasbeton, met daarin een verhard deel in trottoirtegels, voor de toegankelijkheid. 
 • Het plein wordt groen ingericht met nieuwe bomen, onderbeplanting en een zitplek. Rondom de zitplek en de parkeerplaatsen komt gras. 
 • Er komen 4 insteekparkeerplaatsen in grasbeton.

Ontwerp Burg. van Roijstraat

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan wordt versmald naar 3.80m en blijft eenrichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • De kruising met de Deken Franssenstraat krijgt een nieuwe, meer natuurlijke, aansluiting.
 • De inritconstructie naar de Gasthuisstraat blijft behouden. 
 • Op de hoeken komen verlaagde oversteekplekken.
 • Aan de noordzijde komt een trottoir van 1.90m.
 • Aan de zuidzijde komt een trottoir van 1,80m met op hetzelfde niveau afwisselend een groenstrook of een parkeerstrook. De parkeerstrook wordt uitgevoerd in grasbeton.
 • De parkeerstrook worden niet gemarkeerd met vakken, daardoor kunnen er door middel van efficiëntparkeren meer auto’s geparkeerd worden.
 • Aan de zuidzijde komen een aantal groenvakken met onderbeplanting en in totaal 6 nieuwe zuilbomen.
 • De opritten aan de zuidzijde liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • Het trottoir en opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Voor de oprit van het bedrijf is gerekend met een draaicirkel voor een vrachtwagen met oplegger. De oprit is breder dan in de huidige situatie en dit maakt het mogelijk om achteruit in te draaien op de oprit.
 • De rijroute van de vrachtwagen is gecontroleerd. Het is mogelijk voor de vrachtwagen om via de Deken Franssenstraat de wijk uit te rijden. Het ontwerp is hierop aangepast. 
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Mocht er op termijn meer behoefte zijn aan parkeerplaatsen, dan kan er aan de noordzijde een grasbetonstrook gemaakt worden voor (een deel van) huisnummer 5,7 en 9 die gebruikt kunnen worden als parkeerplaatsen. Het is niet mogelijk om meer parkeerplaatsen te maken plus aan beide zijden een doorlopend trottoir. 
 • De hagen die deels op de privégrond staan vannummer 4 en 6 kunnen niet blijven staan wanneer er een toegankelijk trottoir komt. De gemeente wil een nieuwe haag faciliteren voor beide bewoners op eigen terrein. Dit gebeurt in afstemming met de bewoners.

Beplanting

Voor de nieuwe bomen en onderbeplanting is een voorstel gemaakt. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de bewoners. 
De bomen en onderbeplanting die zijn voorgesteld zijn geschikt voor uw straat. We stellen voor om een mix van soorten toe te passen voor meer variatie. 

Laat uw reactie achter over het beplantingsplan.

(Let op: als u hier een reactie achter laat, is dit een open reactie. Uw reactie is zichtbaar voor iedereen en is geen directe vraag aan het ontwerpbureau.)

| Categoriën: Archief | Tags: |

Bijlage

 1. 1_Posterenqueteperstraat_V01a4.pdf 19-10-2022 12:58:59

Commentaar

 • Op het veldje (en bij evt andere grote groenstroken graag ruimplicht voor honden en her en der een prullenbak die regelmatig geleegd wordt . Vanwege de drukke school route zou wellicht een blikvanger (afvalnet) bij het fietspad vanaf het spoor de wijk in een idee zijn tegen zwerfafval. Onze bermen liggen regelmatig vol papier en plastic.
  6-4-2023 6:20:05
  • @Van den Broek: In Meierijstad is nog geen nieuw hondenbeleid vastgesteld. De gemeente werkt nu nog vanuit het Veghelse beleid. Dat wil zeggen dat zowel op een hondenuitlaatroute als op een hondenuitrenterrein geen ruimplicht geldt. Het gras op deze gebieden wordt geklepeld en gemaaid, dan wordt alles verdeeld.Langs de Burg. Schrevensingel ligt een uitrenterrein waar geen duimplicht geldt. Op alle andere terreinen die geen hondenuitlaatroute of uitrenterrein zijn geldt wel een duimplicht. Er geldt dus een ruimplicht op het pleintje in de Deken Franssenstraat. Daarnaast is het beleid van de gemeente om zo min mogelijk prullenbakken te plaatsen. Er worden geen (extra) prullenbakken geplaatst op het pleintje van de Deken Franssenstraat en langs de Burg. Schrevensingel.
   11-5-2023 6:43:00
 • Uit het Nieuws bericht "Uitbreiding plangebied Vijverwijk Klimaatrobuust " op de website de volgende tekst : "Via de projectwebsite zal in de week van 14 november 2022 een link gedeeld worden voor een meekijkfunctie. Via deze link kunt u de actuele grondwaterstanden per peilbuis inzien."Tot nu toe is deze link nog niet verschenen op de website. Vergeten ? Graag die link alsnog delen! Bedankt alvast.
  7-12-2022 3:40:57
 • Er staat een link vermeld onderaan in ontwerpoptie 1: https://vijverwijk.klimaatrobuust.nl/praatmee. Deze link werkt niet. Ik ben dan voornamelijk benieuwd naar wat voor bomen jullie denken te plaatsen?
  6-12-2022 23:40:20
  • @Mieke Verweijen: Op de bewonersavond zullen we een aantal mogelijke boomsoorten en onderbeplanting laten zien. Dit komt ook op de website. Wanneer alle reacties binnen zijn op het ontwerp en een eventuele voorkeur is doorgegeven voor de beplanting bekijken we hoe we dit in het ontwerp kunnen verwerken.
   7-12-2022 0:48:26
 • Groot deel van de bewoners van de Burg. van Roijstraat hebben hun ideeën en wensen gezamenlijk doorgesproken en afgestemd.De resultaten daarvan zijn in een apart document naar Anita Timmermans @ losstadomland gestuurd.
  2-11-2022 5:40:31
 • Vanavond hebben we met een aantal bewoners van het pleintje en deken franssenstraat samengezeten. Onze inzichten en vragen hebben we per mail verstuurd.
  1-11-2022 15:10:30
 • Bij een eventuele oversteek/kruising voor ons huis (Deken Franssenstraat 28) willen wij geen drempel voor de deur. Bij het weggaan van de straat aan de andere kant van het veldje, voorzien wij veel verkeer dat recht op ons huis af rijdt en dus veel koplampen die bij ons de woonkamer inschijnen.
  30-10-2022 15:11:27
 • Misschien is het nog een idee om op het pleintje een bord te plaatsen voor ruim plicht voor honden baasjes ? Sinds de nieuwbouw (oude ziekenhuis) veel nieuwe mensen met honden en niet iedereen ruimt het op ! En een prullenbak dat zou dan ook handig zijn , ook voor de jeugd die hier langs fietsen van en naar school.
  20-10-2022 10:59:51
 • Misschien is het nog een idee om op het pleintje een bord te plaatsen voor ruim plicht voor honden baasjes ? Sinds de nieuwbouw (oude ziekenhuis) veel nieuwe mensen met honden en niet iedereen ruimt het op ! En een prullenbak dat zou dan ook handig zijn , ook voor de jeugd die hier langs fietsen van en naar school.
  20-10-2022 10:59:26
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vijverwijk
2929