Let op!

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds de bekendmaking van het ontwerp op 4 april 2023. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. Bekijk hier het definitieve plan voor de hele wijk.

Straatcluster 2: Dr. Van der Voortsingel, Dr. Verbeeksingel en Burg. Eliënsstraat

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

Vorig jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  
 
Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

U kunt reageren op het beplantingsplan tot en met 24 april.

Ontwerp Dr. Van der Voortsingel en Dr. Verbeeksingel

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan wordt versmald naar 5,20m en blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan ligt op één oor richting de Aa. Aan de zijde van de Aa ligt een molgoot met putten. 
 • De rijbaan maakt twee keer een lichte slinger en krijgt daarmee een meer landschappelijk karakter. 
 • In de Dr. Van der Voortsingel tussen het kruispunt met de Burg. Eliensstraat en de Sec. de Visserstraat wordt de groenstrook verbreed om de bestaande bomen meer groeiruimte te geven. De rijbaan wordt hier versmald naar 3,5 meter dit heeft daarnaast een verkeersremmende werking. 
 • Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden. Er worden enkele nieuwe bomen toegevoegd aan de zijde van de Aa. De bomen worden verspreid geplaatst. 
 • Op de kruisingen met de Vijverweg en de Sec. de Visserstraat komen plateaus als snelheidsremmer, daarnaast krijgt de aansluiting met de snelfietsroute aan de Burg. Schrevensingel ook een plateau. 
 • Op het kruispunt met de Burg. Eliensstraat komt geen snelheidsremmer. 
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers, op de hoeken zonder plateau komen verlaagde oversteekplekken.
 • Aan de oostzijde komt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met bomen en onderbeplanting. 
 • In de uitvoering wordt onderzocht of het mogelijk is om onder de bestaande bomen onderbeplanting te plaatsen. 
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • Het trottoir met opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • In het deel van de Dr. Verbeeksingel komen parkeerstroken langs de rijbaan. Deze wisselen van zijde. Op deze manier wisselen parkeren en groenstrook elkaar af. De parkeervakken langs de Aa moeten nog besproken worden met het waterschap.
 • De parkeervakken worden uitgevoerd in grasbetontegels. Rondom de grasbetontegels komt gras in plaats van onderbeplanting.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.

Ontwerp Burg. Eliënsstraat

Uitgangspunten

 • De rijbaan blijft 5,20m en tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • De kruising met de Burg. van Lithstraat krijgt een iets andere aansluiting, zodat weggebruikers de rijbaan beter blijven volgen.
 • Op de hoeken komen verlaagde oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Aan de noordzijde komt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen. 
 • Aan de zuidzijde komt een trottoir van 1.20m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen. 
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • Het trottoir met opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • De hele straat wordt voorzien van nieuwe bomen. De bomen krijgen meer (ondergrondse) groeiruimte en er komt een variëteit aan soorten.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.

Beplanting

Voor de nieuwe bomen en onderbeplanting is een voorstel gemaakt. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de bewoners. 
De bomen en onderbeplanting die zijn voorgesteld zijn geschikt voor uw straat. We stellen voor om een mix van soorten toe te passen voor meer variatie. 

 

Laat uw reactie achter over het beplantingsplan.

(Let op: als u hier een reactie achter laat, is dit een open reactie. Uw reactie is zichtbaar voor iedereen en is geen directe vraag aan het ontwerpbureau.)

| Categoriën: Archief | Tags: |

Bijlage

 1. 1_Posterenqueteperstraat_V01a2.pdf 19-10-2022 12:36:52

Commentaar

 • De boom voor mijn huis ( no 2 Dr. Verbeeksingel) is te groot geworden, neem veel licht weg op de bovenverdieping, staat te dicht bij het huis ( dit huis staat dichter op de straat dan de andere huizen) en geeft hele vieze plak op de auto’s; ik zou hier graag een andere boom voor in de plaats willen, met vriendelijke groet
  9-4-2023 2:33:43
 • Is de (schiet) wilg een geschikte boom met de steeds drogerere zomers in Nederland ?GroeiplaatsSchietwilgen vereisen een zonnige standplaats, op een vochthoudende tot natte en voedselrijke bodem.Bron: bomenstichting.nlZijn bomen die nu van naturen wat zuidelijker groeien, niet meer geschikt met het oog op de toekomst ?
  7-4-2023 2:33:00
 • Het definitieve plan van de Dr. Verbeeksingel is op zich ok alleen maak ik me wel een beetje zorgen over het totaal aantal parkeerplekken. Ik voorzie in het nieuwe plan minder plekken dan we nu hebben, en nu is het vaak al krap. Daarnaast verliezen we, door aan Aa kant bomen te zetten ook nog eens lichtinval in huis en inval op de zonnepanelen. Als ik zo vrij mag zijn ben ik ook bang dat de wortels van de huidige bomen binnen de kortste keren de stoep en het wegdek weer omhoog gaan duwen zoals nu ook al het geval is. Ik zou er, zoals eerder aangegeven, dan ook voor kiezen om hier andere bomen te plaatsen.
  6-4-2023 8:38:45
 • Ik kan niet komen op de voorgestelde avond; derhalve hier mijn commentaar op de mogelijkheden voor mijn straat " Burg. Eliensstraat" . wij kiezen voor de optie 2 en wel om de volgende redenen laat iets wat iedereen al jaren bevalt zo blijven. het nadeel van variant 1 is dat dan iedereen zich over "Onze" stoep te verplaats en de winst is ondanks alle te maken kosten "minimaal" vwb de vergroening +/- 40 m2.Ook de aansluiting op de Secr de Visser straat wordt dan onoverzichtelijk.Met vriendelijke groetPeter Scholtens
  7-12-2022 6:54:21
 • Optie 2 Dr. vd. Voorstingel zier er goed uit.Liever geen bomen aan de kant van de Aa, hierdoor wordt het uitzicht enlichtinval beperkt. Laan idee is naar onze mening geen goed plan.Fam. NouwensDr.vd. Voorstingel 4
  25-10-2022 4:54:30
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vijverwijk
2929