Let op!

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds de bekendmaking van het ontwerp op 4 april 2023. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. Bekijk hier het definitieve plan voor de hele wijk.

Straatcluster 1: Vijverweg

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

Vorig jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  
 
Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

U kunt reageren op het beplantingsplan tot en met 24 april.

Uitgangspunten algemeen 

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan wordt versmald naar 5,20m.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • Op de kruising van de Vijverweg met de Dr. Verbeeksingel en de Dr. Van der Voortsingel, de Burg. Van Lithstraat en Deken Franssenstraat komt een plateau als snelheidsremmer. 
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. De bestaande breedtes van de opritten blijven behouden. Nieuwe of bredere opritten dient u zelfstandig aan te vragen bij de gemeente en staan los van dit project.
 • Het trottoir en de opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 

Uitgangspunten Vijverweg west

 • De bestaande bomen aan de noordzijde blijven, waar mogelijk, behouden.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan. 
 • Er zijn twee wegversmallingen die de weg versmallen naar 3,5m wat zorgt voor verkeersremming.
 • Parkeren aan de noordzijde kan op de wegversmallingen en op de rijbaan (zonder markering) 
 • Aan weerszijden van de rijbaan ligt een trottoir. 
 • Aan de noordzijde komt een trottoir van 1.20m met daarlangs een groenstrook met de bestaande bomen. 
 • Aan de zuidzijde is een parkeerstrook van 2m en een trottoir van 1,80m, deze liggen op één niveau. Het trottoir en de parkeerstrook worden uitgevoerd in trottoirtegels. De parkeervakken worden gemarkeerd met witte markeringstegels. In deze parkeerstrook blijft één bestaande boom staan en er worden nieuwe bomen toegevoegd. 
 • Het aantal parkeervakken is toegenomen ten opzichte van de bestaande situatie. In de parkeerstrook zijn 15 parkeervakken en op de rijbaan/wegversmalling zijn nog 8 parkeervakken. 
 • In de groenstroken komt een mix van onderbeplanting met als hoofdsoort Rosa rugosa en als ondersoorten de Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ en de Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’.
 • Aan de zuidkant van de straat zijn twee parkeervakken gemarkeerd met een klikotegel. Dit zijn parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de achterpaden. De kliko’s van de woningen aan de noordzijde van de straat kunnen op de oprit blijven staan net zoals in de bestaande situatie. 
 • Het pad richting de Zwijsenhof wordt verbonden met het trottoir. Er is geen inritconstructie meer. 

Uitganspunten Vijverweg oost

 • De rijbaan ligt op één oor richting de vijver. Aan de zijde van de vijver komt een overstortvoorziening in de vorm van enkele putten. Om te zorgen voor een goede afwatering richting de vijver wordt het grondlichaam rondom de vijver over een breedte van 1,95m afgegraven naar het juiste peil.
 • Aan de noordzijde ligt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met de bestaande bomen. Waar mogelijk worden nieuwe bomen toegevoegd.
 • In de groenstroken komt een mix van onderbeplanting met als hoofdsoort Rosa rugosa en als ondersoorten de Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ en de Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’.
 • Het groen aan de zijde van de vijver blijft zoals in de bestaande situatie, met enkele nieuwe bomen.

 

Beplanting

Voor de nieuwe bomen en onderbeplanting is een voorstel gemaakt. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de bewoners. 
De bomen en onderbeplanting die zijn voorgesteld zijn geschikt voor uw straat. We stellen voor om een mix van soorten toe te passen voor meer variatie. 

 

Laat uw reactie achter over het beplantingsplan.

(Let op: als u hier een reactie achter laat, is dit een open reactie. Uw reactie is zichtbaar voor iedereen en is geen directe vraag aan het ontwerpbureau.)

| Categoriën: Archief | Tags: |

Bijlage

 1. 1_Posterenqueteperstraat_V01a5.pdf 19-10-2022 12:03:21

Commentaar

 • Is het mogelijk om aan de noordkant van het westelijk deel van de Vijverweg naast de opritten en voor de beplanting aan de straatzijde enkele klikotegels te plaatsen, zodat de kliko’s van (over)buren niet voor de oprit van de buurtbewoners geplaatst hoeven te worden?
  20-4-2023 15:40:56
  • @Jeannette den Burger: Beste Jeanette, Aan de zuidkant van de straat worden twee parkeervakken gemarkeerd met een klikotegel. Dit zijn de parkeervakken zo dicht mogelijk bij de achterpaden tussen huisnummer 10-12 en 22-24. Hier is ruimte om alle kliko's van de woningen aan de zuidzijde van de straat te stallen. De kliko's van de woningen aan de noordzijde van de straat kunnen op de oprit blijven staan net zoals ik de bestaande situatie. Door het aanduiden van kliko-plaatsen aan de zuidzijde van de straat hoeven er geen kliko's van de woningen aan de zuidkant aan de noordkant komen te staan.
   11-5-2023 6:18:41
 • Is het mogelijk om aan de noordkant van het westelijk deel van de Vijverweg naast de opritten en voor de beplanting aan de straatzijde enkele klikotegels te plaatsen, zodat de kliko’s van (over)buren niet voor de oprit van de buurtbewoners geplaatst hoeven te worden?
  20-4-2023 15:40:44
 • Van deze opties heeft optie 1 onze voorkeur. Wij willen geen groenstrook tot aan onze tuin en geen gebruik van grasbeton. Wij zijn erg benieuwd naar de optie zoals we die op 18 okt besproken hebben. Schuine parkeerplaatsen met opoffering van de groenstrook aan de zuid kant. Geen grasbeton in deze optie. Dit geeft een enorm rommelig beeld van de straat. Het voordeel van schuin zal moeten zijn dat er dan meer parkeerplaatsen zijn. Nu zijn er voldoende maar er zijn enkele bewoners die geen auto hebben als daar andere mensen komen wonen met meerdere auto's zal er een tekort zijn aan parkeerplekken.
  21-10-2022 10:39:24
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vijverwijk
2929