Nieuws Vijverwijk Klimaatrobuust

Om u als bewoner op de hoogte te kunnen houden van het proces en de ontwerpen in het project Vijverwijk gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Nieuws

Uitbreiding plangebied Vijverwijk Klimaatrobuust

Het project Vijverwijk Klimaatrobuust wordt uitgebreid met het straatcluster Deken Franssenstraat 1-22 en Burgemeester Völkerstraat. Onlangs heeft de gemeente een bijeenkomst gehad met de bewoners van beide straten en zij hebben zorgen geuit over de manier waarop de waterhuishouding is ingericht in 2013. Daarnaast liggen er kansen om beide straten klimaatrobuuster in te richten.
 
Mede voor de Deken Franssenstraat 1-22 en Burgemeester Völkerstraat geldt dat onderzoek wordt gedaan naar de bodemopbouw, de grondwaterstanden en de werking van het waterbergende funderingspakket, net zoals dat in de gehele Vijverwijk gedaan wordt.
Via de projectwebsite zal in de week van 14 november 2022 een link gedeeld worden voor een meekijkfunctie. Via deze link kunt u de actuele grondwaterstanden per peilbuis inzien. 
 
De bewoners van de Deken Franssenstraat 1-22 en Burgemeester Völkerstraat worden ook uitgenodigd voor de ontwerpronde in december 2022. Door de uitbreiding van het plangebied zullen de straatclusters verspreid worden over 2 avonden. We komen bij u terug als de data hiervoor bekend zijn, u ontvangt dan ook een uitnodiging. 
 
Bijgevoegd ziet u het aangepaste plangebied. De Deken Franssenstraat 1-22 en Burgemeester Völkerstraat zijn aangemerkt als straatcluster 6.
 

Plangebied

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

vijverwijk
2929